STK Poprad Dôverujte profesionálom

Objednajte sa online TK, EK a KO

AUTO J & P spol. s r.o., Poprad

Spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o., Poprad bola založená v roku 1992 a od roku 1994 prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické kontroly cestných motorových vozidiel.

V roku 2005 rozšírila spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o., Poprad svoje oprávnenie na výkon technických kontrol aj pre nákladné vozidlá a získala oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol všetkých kategórií vozidiel.

V záujme trvalého dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o., od júna 2007 zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001.

Systém manažérstva kvality bol potvrdený certifikačným auditom, ktorý vykonala spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia.

AUTO J & P spol. s r.o., Poprad
Kde nás nájdete?
Kde nás nájdete?

Kde nás nájdete?

Aké doklady potrebujete?
Aké doklady potrebujete?

Aké doklady potrebujete?

Pripomenutie termínu TK a EK
Pripomenutie termínu TK a EK

Pripomenutie termínu TK a EK

Anketa spokojnosti zákazníka
Anketa spokojnosti zákazníka

Anketa spokojnosti zákazníka