Naše služby zahŕňajú predovšetkým kompletné vybavenie pri individuálnom dovoze vozidla („odovzdanie vozidla na slovenských značkách“), prípadne aj iné administratívne úkony k vozidlám. Ide hlavne o služby ako:

 • kompletné vybavenie pri individuálnom dovoze vozidla („odovzdanie vozidla na slovenských značkách“)
 • preklady z cudzích jazykov
 • poistenie vozidiel
 • schvaľovanie vozidiel
 • prihlásenie vozidla
 • odhlásenie vozidla
 • vyradenie vozidla
 • prepisy
 • výmena technického preukazu
 • zabezpečenie tabuliek EČV
 • iné evidenčné úkony

Pre väčšinu úkonov budeme od Vás potrebovať úradne overené (obecným/mestským úradom alebo notárom) splnomocnenie, vzor ktorého si môžete stiahnuť tu. Ohľadom prípadných ďalších potrebných dokumentov Vás bude v závislosti od želaných úkonov rád informovať náš personál. Nestrácajte svoj čas vybavovaním byrokratických záležitostí, nechajte to na profesionálov z STK Poprad.