Za objednanie termínu návštevy našej STK sa neplatí.

Využite náš interaktívny objednávací systém a vyberte si termín, ktorý Vám vyhovuje. Ak prídete v dohodnutom čase, nebudete čakať dlhšie, než 15 minút.

Za objednanie termínu návštevy našej STK sa neplatí.