Cenník za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel (platný od 01.01.2019)

Cenník emisnej kontroly

P.č.
Pravidelné kontroly, opakované kontroly, zvláštne kontroly
Cena s DPH
1.1
Motorové vozidlá M1, N1; benzín/ nafta; BEZKAT, RKAT, NKAT, aj s OBD.
20,60 €
1.2
Motorové vozidlá M1, N1; benzín/ nafta; LPG, CNG, aj s OBD.
24,60 €
1.3
Motorové vozidlá nad 3,5 t; všetky druhy pohonu; M2, M3, N2, N3, traktory.
29,60 €

P.č.
Administratívna kontrola
Cena s DPH
2.1
Administratívna EK, všetky vozidlá.
8,60 €

P.č.
Ostatné, spotrebné jednotky
Cena s DPH
3.1
Pridelenie kontrolnej nálepky.
3,90 €
3.2
Pridelenie osvedčenia o emisnej kontrole.
3,50 €
3.3
Nízkoemisná plaketa.
15,00 €

Cena emisnej kontroly sa mení v závislosti od druhu EK, výsledku EK, ako aj od použitia spotrebných jednotiek, t.j. od 8,60 € do 35 €.