Cenník za výkon kontrol originality cestných motorových vozidiel (platný od 01.07.2021)

Cenník výkonov kontroly originality (KO)

P.č.
Osobné vozidlá
Cena s DPH
1.1
Osobné automobily M1.
59,00 €
1.2
Osobné automobily M1 s nálepkami.
78,00 €

P.č.
Motocykle
Cena s DPH
2.1
L1, L2 do 50 ccm.
49,00 €
2.2
L1, L2 do 50 ccm s nálepkami.
56,00 €
2.3
L3, L4, L5, L6, L7 nad 50 ccm.
58,00 €
2.4
L3, L4, L5, L6, L7 nad 50 ccm s nálepkami.
65,00 €

P.č.
Autobusy
Cena s DPH
3.1
Autobus M2.
118,00 €
3.2
Autobus M2 s nálepkami.
137,00 €
3.3
Autobus M3.
130,00 €
3.4
Autobus M3 s nálepkami.
149,00 €

P.č.
Nákladné automobily
Cena s DPH
4.1
Nákladný automobil N1.
82,00 €
4.2
Nákladný automobil N1s nálepkami.
101,00 €
4.3
Nákladný automobil N2.
118,00 €
4.4
Nákladný automobil N2 s nálepkami.
129,00 €
4.5
Nákladný automobil N3.
118,00 €
4.6
Nákladný automobil N3 s nálepkami.
129,00 €

P.č.
Prípojné vozidlá
Cena s DPH
5.1
Prípojné vozidlá O1, O2.
48,00 €
5.2
Prípojné vozidlá O1, O2 s nálepkami.
55,00 €
5.3
Prípojné vozidlá O3, O4.
80,00 €
5.4
Prípojné vozidlá O3, O4 s nálepkami.
87,00 €

P.č.
Traktory
Cena s DPH
6.1
Traktory T1 - T5.
122,00 €
6.2
Traktory T1 - T5 s nálepkami.
133,00 €
6.3
Prípojné vozidlá R1 - R4.
80,00 €
6.4
Prípojné vozidlá R1 - R4 s nálepkami.
87,00 €

Ostatné

P.č.
Cena s DPH
7.1
Príplatok k vozidlu typu G.
16,00 €
7.2
Pracovné stroje.
118,00 €
7.3
Pracovné stroje s nálepkami.
125,00 €

P.č.
Spotrebné jednotky
Cena s DPH
8.1
Sada bezpečnostných nálepiek.
15,00 €
8.2
Kontrolná nálepka 3MND.
2,00 €
8.3
Kontrolná nálepka MSKO 1x.
3,00 €
8.4
Kontrolná nálepka QR.
4,00 €
8.5
Kontrolná nálepka MSKO 3x.
7,00 €
8.6
Odo Pass II. (KOK) - na vyžiadanie zákazníka
19,00 €
8.7
Odo Pass I. - súčasť kontroly originality
9,00 €
8.8
História opráv - na vyžiadanie zákazníka
25,00 €

Cena kontroly originality sa mení v závislosti od druhu KO, výsledku KO, ako aj od použitia spotrebných jednotiek a doplnenia ďalších údajov (Odo-Pass).