Predstavenie spoločnosti

AUTO J & P spol. s r.o., Poprad

Spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o., Poprad bola založená v roku 1992 a od roku 1994 prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické kontroly cestných motorových vozidiel.

V roku 2005 rozšírila spoločnosť AUTO J & P svoje oprávnenie na výkon technických kontrol aj pre nákladné vozidlá a získala oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol všetkých kategórií vozidiel.V roku 2007 získala spoločnosť AUTO J & P, ako jedna z prvých, oprávnenie na výkon kontrol originality vozidiel. V roku 2022 rozšírila svoju činnosť o administratívne služby predovšetkým v súvislosti so schvaľovaním a evidenciou vozidiel, ku ktorým patrí aj zabezpečenie prekladov, poistenia a pod., napríklad po dovoze. Rok 2024 sa nesie v znamení rozšírenia o ďalšiu stanicu technickej kontroly, v ktorej sa takisto vykonávajú technické i emisné kontroly všetkých druhov vozidiel.

V súčasnosti spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o., Poprad zamestnáva 15 pracovníkov a je najväčšou stanicou technickej kontroly v podtatranskom regióne.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať motoristom kvalitné služby na vysokej technickej úrovni s dôrazom na korektný prístup a spokojnosť zákazníka.

V našej STK poskytujeme služby, ktorých rozsah a forma sú prispôsobované Vašim potrebám a neustále sa zlepšujú:

  • služby orientované na zákazníka,
  • minimálne čakacie doby,
  • objednávanie na kontroly cez internet,
  • kontroly originality,
  • príjemný personál s dlhoročnými skúsenosťami,
  • kompletné vybavenie pod jednou strechou.
Predstavenie spoločnosti

Etický kódex

Od 1.8.2017 sme prijali a zaviedli do praxe Etický kódex, ktorý upravuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov našej spoločnosti s cieľom neustáleho skvalitňovania služieb zákazníkom. Viac sa dočítate tu.

Etický kódex