Spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o. vykonáva nasledovné druhy emisných kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • emisné kontroly pravidelné,
  • emisné kontroly zvláštne,
  • emisné kontroly administratívne.

Druhy emisných kontrol (podľa druhu paliva):

  • so zážihovým motorom (palivo benzín) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT), + OBD,
  • so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom (RKAT), + OBD,
  • všetky vozidlá s LPG, CNG,
  • so vznetovým motorom.