Spoločnosť AUTO J & P spol. s r.o. vykonáva vo svojej prevádzke nasledovné druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • technické kontroly pravidelné,
  • technické kontroly zvláštne,
  • technické kontroly administratívne,
  • technické kontroly opakované.

Od 1.11.2009 na základe rozhodnutia Obvodného úradu v Poprade vykonávame technické kontroly aj na kategórie vozidiel:

  • snežné skútre (LS),
  • pásové traktory (C1 až C5),
  • pracovné stroje (Ps).