1. Vyberte druh kontroly

Zmena termínu alebo zrušenie objednávky V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím telefonicky

2. Vyberte si termín

Nenašli ste pre Vás vyhovujúci termín?
Zavolajte nám na číslo 0911 900 464 a my sa vynasnažíme Vám vyjsť v maximálnej miere v ústrety.3. Vaše údaje

Druh kontroly:

Technická kontrola:

-

Emisná kontrola:

-

Kontrola originality:

-

Identifikačné údaje zákazníka

Mobilné číslo v tvare 0903123456

V prípade, že chcete rušiť objednávku alebo zmeniť dohodnutý termín, prípadne Vám nevyhovuje rozsah voľných termínov, kontaktujte nás prosím telefonicky

Na každý termín je možné objednať viac zákazníkov, ak vami vybraný termín po potvrdení objednávky stále svieti ako voľný, neobjednávajte sa znova, prosím.

UPOZORNENIE

Prosíme ctených zákazníkov, aby pri vypisovaní objednávky na technickú, resp. emisnú kontrolu uvádzali vždy iba skutočné údaje o vozidle a vypĺňali svoju objednávku (rezerváciu) zodpovedne a pravdivo, t.j. presne podľa údajov uvedených v osvedčení o evidencii konkrétneho vozidla, ktoré sa má podrobiť kontrole. Predídete tak prípadným nedorozumeniam pri návšteve našej STK.

Zároveň Vás upozorňujeme, že nesprávne vypísaná objednávka (napríklad nesprávne uvedené evidenčé číslo vozidla – ŠPZ, značka, či druh vozidla, alebo nepravdivé kontaktné údaje), môže byť dôvodom na nevykonanie technickej, resp. emisnej kontroly v požadovanom termíne, ale aj na odstránenie takejto objednávky zo systému.

Objednávkový systém uvedený na našej stránke slúži výhradne pre objednávanie, rezerváciu termínov pre reálne (skutočné) vozidlá.

 

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, druh vozidla, druh paliva) spoločnosťou AUTO J & P spol. s r.o., Priemyselný areál, 058 01 Poprad, IČO: 31663494 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 821/P za účelom:

spracovania a vybavenia objednávky na technickú kontrolu a/alebo emisnú kontrolu motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky TK/EK/KO, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín TK/EK/KO uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme)

zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa stk@stkpoprad.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

AUTO J & P spol. s r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

Kliknutím na „odoslať objednávku“ súčasne vyhlasujete že UPOZORNENIU ste porozumeli, akceptujete vyššie uvedené podmienky a že Vami zadané osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 

Odosielam formulár