Od 01.01.2022 je väčšine vozidiel kategórií M1 a N1 po vážnej dopravnej nehode a škodovej udalosti automaticky pozastavená prevádzka až kým prebehne jeho oprava podľa predpísaných podmienok a vozidlo následne úspešne absolvuje technickú kontrolu pravidelnú.

Podľa novelizovaného zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (106/2018 Z.z.) platia od 01.01.2022 nové povinnosti pre prevádzkovateľov niektorých vozidiel ako aj opravovní vozidiel.

 

Vozidlám kategórií M1 a N1 (osobné a úžitkové s celkovou hmotnosťou do 3.5t) s dátumom prvej evidencie po 01.01.2005, na ktorých došlo pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (t.j. zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy) je automaticky pozastavená prevádzka. Takéto vozidlá smú byť od 01.01.2022 opravované jedine v opravovniach, ktoré majú prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla, vykonávajú opravu na základe týchto informácií a používajú požadované technické vybavenie na vykonanie opravy. Po oprave podľa týchto podmienok musí opravovňa vystaviť potvrdenie s textom „Opravovňa potvrdzuje, že vykonala opravu vozidla po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv aspoň na jeden z nasledovných hlavných bezpečnostných prvkov vozidla – zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy a to podľa informácií a postupov výrobcu vozidla.“ S predložením takého potvrdenia na STK sa následne musí vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej. Až po jej úspešnom absolvovaní je vozidlu automaticky obnovená prevádzka, a tým pádom sa vozidlo môže opätovne riadne používať v premávke.

 

Všetky tieto úkony je potrebné vykonať v lehote do 180 dní od nehody resp. škodovej udalosti, ináč je potrebné vozidlo dočasne alebo natrvalo vyradiť z evidencie.

 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR tu.