Predaj ekologických nálepiek

01.03.2007 bola v Nemecku zavedená ekologická plaketa pevných častíc. Je povinná pre všetky osobné, nákladné vozidlá a autobusy bez ohľadu na druh pohonných hmôt a maximálnu povolenú hmotnosť, ktoré chcú vojsť do niektorej z ekologických zón.

Výnimku majú: motocykle, trojkolky, pracovné stroje (napr. kombajny), poľnohospodárske a lesné ťažné stroje (napr. traktory), veterány, vozidlá pre telesne postihnutých a vozidlá so zvláštnymi právami (polícia, požiarnici, armáda, colná správa atď.).

Rozdelenie ekologických plakiet

Ekologické plakety pevných častíc sú rozdelené podľa EURO tried do troch farebných skupín. O ekologickú plaketu musí požiadať prevádzkovateľ vozidla, ktorý plánuje vjazd do ekologickej zóny. Farby, ktoré sú pridelené jednotlivým EURO triedam sú:

  • červená pre triedu 2,
  • žltá pre triedu 3,
  • zelená pre triedu 4.
Každá ekologická plaketa je označená evidenčným číslom vozidla a registračným razítkom, ktoré označuje vydavateľa plakety.

Potrebné doklady k vydaniu ekologickej plakety

Pre zaradenie vozidla do príslušnej emisnej triedy a vydanie odpovedajúcej plakety je potrebné predložiť originál dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, tzv. veľký technický preukaz). Pristavenie vozidla sa k vydaniu ekologickej plakety nevyžaduje.

Platnosť emisnej plakety je neobmedzená a je potrebné ju obnoviť len v prípade, ak vozidlo zmenilo evidenčné číslo alebo je poškodené čelné sklo a s ním aj ekologická nálepka.

Cena za vydanie ekologickej plakety

Cena za registráciu vozidla a následné vydanie ekologickej nálepky je 15,- EUR vrátane DPH.

Aký druh nálepky môže získať Vaše vozidlo?

Vyššie uvedená tabuľka zobrazuje, ktoré typy vozidiel s akými dátumami registrácie alebo EURO normami môžu získať ekologickú plaketu.

Miesto nalepenia ekologickej nálepky

Miesto nalepenia nálepky nie je presne určené – podľa nemeckých predpisov má byť nálepka umiestnená tak, aby bola zreteľne viditeľná a umiestnená na vnútornej strane predného čelného skla. Spravidla sa umiestňuje do pravého spodného alebo horného rohu čelného skla.

Lokality, kde pre jazdu potrebujete ekologickú emisnú nálepku si môžete pozrieť tu.